Return to Headlines

Đóng cửa trường tiếp tục

Hôm nay, Thống đốc Wolf ra lệnh cho các trường Pennsylvania phải đóng cửa trong phần còn lại của năm học Covid 19. Mặc dù các tòa nhà của trường bị đóng cửa, chúng tôi sẽ cung cấp giáo dục liên tục thông qua chương trình online của chúng tôi trong phần còn lại của năm học. Chúng tôi mong muốn tiếp tục cho học sinh của chúng tôi với cung cấp hướng dẫn tốt nhất có thể trong vài tháng tới, và cũng mong muốn được quay trở lại các tòa nhà của trường vào mùa thu tới.